Oferta

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Posiadamy wszelkie rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • OC komunikacyjne
 • Autocasco
 • NNW komunikacyjne
 • Assistance
 • Pakiety komunikacyjne
 • Mini casco
 • Zielona karta
 • Ochrona prawna

Formularz kontaktowy

Ubezpieczenia majątkowe

„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – stare przysłowie, w którym zawiera się wiele prawdy, jednakże nawet tam, gdzie najlepiej i najbezpieczniej, mogą pojawić się trudności. Aby ich uniknąć podejmujemy decyzję o ubezpieczeniu domu. Wiąże się to z realnym wydatkiem, jednakże przy wyborze ubezpieczenia należy zachować zdrowy rozsądek i nie przepłacać. Przyzwoitą polisę można już mieć za mniej niż 500 zł rocznie.

Zakres ubezpieczenia:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych np: deszczu nawalnego, dymu, gradu, huraganu, zalania, zalegania śniegu lub lodu,
 • od kradzieży z włamaniem, uszkodzenia drzwi lub okien w razie włamania, zwroty kosztów zabezpieczenia  mienia,
 • od przepięcia, przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania zwierząt domowych, zalania, opieki nad dziećmi, uprawiania sportu i innych,
 • od nieszczęśliwych wypadków dla osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • od aktów wandalizmu również graffiti,
 • od szkód w rzeczach gości.

Formularz kontaktowy

Ubezpieczenia firmowe

Służymy Państwu fachowym doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniego rozwiązania oraz pakietów. Zaproponujemy korzystną ofertę ubezpieczeniową.

W naszej ofercie znajdują się typowe produkty finansowe dla firm budowlanych:

 • Ubezpieczenie wadium przetargowego
 • Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu
 • Ubezpieczenie usunięcia wad i usterek

Dzięki tym ubezpieczeniom firma może brać udział w wielu przetargach jednocześnie, nie angażując tym samym zbytnio środków finansowych. Składka za ubezpieczenia finansowe zależy od okresu obowiązywania ,rodzaju oraz kwoty gwarancji  i wynosi od 1% kwoty gwarancji.

Produkty majątkowe:

 • ubezpieczenie ryzyka budowy i montażu
 • ubezpieczenie majątku
 • ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

 

Dla Klientów, którzy korzystają z ubezpieczeń finansowych i majątkowych możemy wynegocjować u Ubezpieczycieli specjalne zniżki.
Preferencyjne składki będą obejmować w szczególności ofertę majątkową. W szczególnych przypadkach mogą zostać rozszerzone na ofertę finansową.

 • ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych
 • OC  osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej
 • ubezpieczenia finansowe(gwarancje wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek)
 • ubezpieczenie mienia firmy od kradzieży oraz od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenia budynków
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z  nienależytego wykonania usługi
 • ubezpieczenie od utraty zysku
 • ubezpieczenia osobowe dla pracowników – ubezpieczenia grupowe
 • ubezpieczenie floty pojazdów (OC, AC, NNW, Assistance)

Formularz kontaktowy

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie własnego życia nie jest zbytecznym luksusem czy fanaberią. Jest koniecznością. Nigdy nie możemy być pewno, co wydarzy się w przyszłości. Może zdarzyć się wypadek pozbawiający nas możliwości wykonywania pracy zarobkowej, czasowo a nawet na stałe. Co wówczas stanie się z dziećmi z rodziną? Tutaj pojawia się podstawowa zaleta ubezpieczenia na życie – zapewnienie najbliższym środków do życia w przypadku zdarzeń losowych, na które nie mamy wpływu.

Zawsze mamy wybór!

Ubezpieczenia życiowe można podzielić na dwie grupy: polisy kapitałowe i fundusz inwestycyjny. Nim podejmiemy decyzję, musi przemyśleć swoją sytuację życiową. Ubezpieczenia nie są jedynie zabezpieczeniem finansowym w przypadku choroby uniemożliwiającej pracę. Rożne ubezpieczenia kapitałowe dają nam możliwość odkładania oszczędności na starość. Mamy różne możliwości. Zanim na którąś z nich się zdecydujemy, musimy ocenić jaką składkę miesięczną jesteśmy w stanie płacić i czy zależy nam bardziej na zabezpieczeniu siebie (jeśli jesteśmy samotni i interesuje nas dodatek do emerytury) czy też zabezpieczenie rodziny. Polisę należy dostosować do swojej sytuacji.

Najprostsze polisy – najtańsze

Jeśli zależy Wam na tym, żeby towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło pieniądze rodzinie w razie waszej nieoczekiwanej śmierci, powinniście wykupić prostą polisę na życie. I to na określony termin, np. na 20 lat. Jeśli w tym czasie nic się nie stanie, składki niestety przepadają. Jest to jednak chyba najtańsza forma zabezpieczenia bliskich. Z kolei pieniądze wypłacane po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku (najczęściej 60 roku życia) zapewnią ubezpieczenie kapitałowe (na starość). Wszystkie działające w Polsce firmy ubezpieczeniowe sprzedają także mieszaną formę tych dwóch: ubezpieczenie na życie i dożycie.

Kapitałowa, czy na życie z funduszem inwestycyjnym?

Kiedy wybierzemy polisę kapitałową, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci naszym bliskim w przypadku naszej śmierci określoną umową kwotę. Ta polisa zabezpiecza przede wszystkim naszą rodzinę, a następnie zapewnia kapitał, kiedy już przejdziemy na emeryturę. Trzeba jednak pamiętać, że towarzystwo znaczną część naszej składki przeznaczy na pokrycie swoich kosztów. Zobowiązani też jesteśmy do regularnego opłacania określonej składki przez wiele lat.

Jeżeli w ciągu pierwszych lat zrezygnujemy z gromadzenia pieniędzy, stracimy znaczną część wpłaconej kwoty. Jednak bez względu na czas oszczędzania, w razie naszej śmierci zostanie wypłacone pełne odszkodowanie. Jeżeli zdecydujemy się na polisę na życie z funduszem inwestycyjnym zyskujemy dwa w jednym: jednoczesne ubezpieczenie życia i odkładanie pieniędzy na dodatek do emerytury.

Wpłacana do towarzystwa składka dzieli się zasadniczo na dwie części: pierwszą towarzystwo odkłada na wypadek, gdyby klientowi coś się stało, a drugą inwestuje na rynku kapitałowym i pieniężnym, gromadząc w ten sposób dla niego dodatek do emerytury. Gdy ubezpieczony osiągnie wiek emerytalny, firma asekuracyjna wypłaci mu kwotę zgromadzoną na specjalnie wydzielonym rachunku (do której co roku dopisywane są zyski z inwestowanej składki jako tzw. premia). Jeśli umrze wcześniej, jego bliscy (tzw. uposażeni czyli wskazani w polisie) dostaną odszkodowanie.

 

 • Indywidualne ubezpieczenie na życie
 • Terminowe ubezpieczenie
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie zdrowotne

Formularz kontaktowy

Kredyty

Oferujemy kredyty samochodowe bez zaświadczeń bez pierwszych wpłat wg uproszczonej procedury dla firm i osób fizycznych.

Osoba fizyczna
– Dowód osobisty
– Prawo jazdy lub paszport
– Dowód współmałżonka
– Oświadczenie o dochodach
– Zaświadczenie o dochodach

Przedsiębiorca
– Dowód osobisty
– Prawo jazdy lub paszport
– Dowód współmałżonka
– NIP
– Wpis ewidencji działalności gospodarczej
– Regon

Emeryt/Rencista
– Dowód osobisty
– Prawo jazdy lub paszport
– Dowód współmałżonka
– Plastikowa legitymacja emeryta

Rolnik
– Dowód osobisty
– Prawo jazdy lub paszport
– Dowód współmałżonka
– Nakaz płatniczy

Z zagranicy
– Dowód osobisty
– Prawo jazdy lub paszport
– Dowód współmałżonka
– Umowa o pracę/kontrakt + tłumaczenie
– Trzy ostatnie wyciągi z rachunku bankowego

Formularz kontaktowy

Fotolia_70523029_Subscription_XXL

Fotolia_49374871_Subscription_Monthly_M